Afstand doen van een kind

Soms gebeurt het dat een vrouw door omstandigheden tijdens of vlak na de bevalling ervan overtuigd is niet voor haar kind te kunnen zorgen. Wanneer ze van plan is afstand te doen van haar kind, is de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) hierbij betrokken. Voor de ouder(s) is er hulp en begeleiding, net als voor het kind.