Gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp is een ingrijpende vorm van hulp die de vrijheid van een kind beperkt. De Raad voor de Kinderbescherming vindt dat alle ketenpartners alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat een kind in de gesloten jeugdhulp terecht komt. 

Gesloten jeugdhulp zou alleen een optie moeten zijn als de situatie van het kind zo ernstig is dat andere soorten hulp echt geen oplossing meer bieden. Ook omdat het voor het kind een traumatische ervaring kan zijn. De tijd dat een kind in gesloten jeugdhulp verblijft, zou bovendien zo kort mogelijk moeten duren. En moet gericht zijn op het zo snel mogelijk toewerken naar een veilige situatie buiten de gesloten jeugdhulp. Hierdoor houden jongeren perspectief.

Sommige jongeren hebben zulke ernstige opgroei- of opvoedproblemen dat ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Zijn andere vormen van jeugdhulp niet toereikend? Dan is hulp in een afgesloten omgeving soms de enige mogelijkheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren met ernstige agressieproblemen. Of meisjes onder invloed van loverboys. Deze jongeren krijgen in een afgesloten omgeving de juiste hulp. In die omgeving kunnen anderen die hulp niet tegenhouden. Speciale instellingen bieden gesloten jeugdhulp aan. We noemen dit Jeugdzorgplus-instellingen.

Als passende hulp niet of niet op tijd beschikbaar is, dan kan het gebeuren dat kinderen onnodig in gesloten jeugdhulp terecht komen. Dat willen wij niet. We willen geen vrijheden beperken als dat niet nodig is voor het kind. Met alle partners in de keten moeten we proberen dit te voorkomen. Meer en snellere, passende hulp is nodig voor onze kwetsbare jeugd.