Gesloten jeugdhulp

Sommige jongeren hebben zulke ernstige opgroei- of opvoedproblemen dat het nodig is om hen in een afgesloten omgeving hulp te bieden. Die hulp kunnen ze bijvoorbeeld krijgen via gesloten jeugdhulp. Dit gebeurt in zogenaamde Jeugdzorgplus-instellingen.

Gesloten jeugdhulp is voor jongeren met zulke ernstige gedragsproblemen, dat ze een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Dit kunnen jongeren zijn met agressieproblemen, maar ook meisjes onder invloed van loverboys. Voor deze jongeren is het belangrijk dat zij in een afgesloten omgeving de juiste hulp krijgen. Zo wordt voorkomen dat de jongere zich aan de behandeling kan onttrekken, of dat anderen de zorg in de weg staan. Gesloten jeugdhulp is mogelijk voor jongeren tot 21 jaar.