Stem van het kind

Bij het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming staan de belangen van kinderen voorop. Kinderen hebben een mening over de thuissituatie en willen graag worden betrokken bij belangrijke beslissingen. Dit is ook een recht van kinderen. De RvdK ziet en spreekt kinderen, het maakt niet uit hoe oud zij zijn.  

In de praktijk is het de kunst om het kind écht te horen. Aandacht te besteden aan hun gedachten en gevoelens. Hun stem te vertalen naar ouders die door hun eigen strijd (tijdelijk) onvoldoende oog hebben wat de situatie voor hun kind betekent. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de beslissingen over kinderen blijft bij de ouders liggen.