Gezag en omgang

In Nederland heeft elk kind tot 18 jaar iemand die gezag heeft over hem. Diegene is verantwoordelijk voor zijn opvoeding en verzorging. Meestal zijn dit de ouders. Gezag is ten gunste van een kind; dit kan echter veranderen als er in de relatie tussen ouders problemen zijn, er een scheiding volgt. Dan kan gezag een onderdeel van de ouderlijke strijd worden en het recht op omgang tussen ouder en kind in het geding komen.

Algemene informatie: Rijksoverheid scheiden.