Beschermingsonderzoek bij zorgen over gezinssituatie

Zijn er ernstige zorgen of uw kind veilig opgroeit? En lukt het nog onvoldoende om de problemen op te lossen, hoe graag u dat ook wilt? Dan is er misschien verplichte hulp nodig. Bijvoorbeeld met behulp van een ondertoezichtstelling (OTS) of andere kinderbeschermingsmaatregel. Eerst gaan we onderzoeken wat de beste oplossing is voor uw kind.

Wat kunt u verwachten van een beschermingsonderzoek?

Uw hulpverlener, een instelling of een medewerker van Veilig Thuis is bezorgd en heeft een melding gedaan bij ons. Een onzekere tijd breekt aan. Hieronder leggen we in 6 stappen uit wat er gebeurt als we onderzoek gaan doen.

Stap 1: Eerste contact, een open envelop met een brief

Eerste contact

Er zijn zorgen of uw kind veilig opgroeit. Of een onderzoek echt nodig is, bespreekt u meestal eerst samen met de raadsonderzoeker, hulpverlening en soms uw kind. Maar dat is niet in alle regio’s zo. Als we besluiten om een beschermingsonderzoek te starten, krijgt u een brief met uitleg. Vaak is er een wachttijd voordat we beginnen.

Meer over het eerste contact

Stap 2: Start onderzoek, raadsonderzoeker met een vergrootglas

Start onderzoek

We starten het onderzoek. Wat is er nodig om uw kind veilig te laten opgroeien? De raadsonderzoeker verzamelt alle informatie. Ook bespreekt de raadsonderzoeker de situatie met een gedragsdeskundige en soms een juridisch deskundige. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek.

Meer over de start van het onderzoek

Stap 3: Gesprekken met de raadsonderzoeker, een gezin rond de tafel

Gesprekken met de raadsonderzoeker

Een raadsonderzoeker praat tijdens het onderzoek met u, uw kind en anderen die uw kind goed kennen. Bijvoorbeeld familie, betrokken hulpverleners of een leraar. We bespreken wat er goed gaat in uw gezin en welke zorgen er zijn. En wat er nodig is om uw kind veilig te laten opgroeien. Is uw kind nog te jong voor een gesprek? Dan wil de raadsonderzoeker uw kind wel zien. De raadsonderzoeker maakt van elk gesprek een gespreksverslag.

Meer over gesprekken met de raadsonderzoeker

Stap 4: Het rapport

Het rapport

De raadsonderzoeker bespreekt de situatie nog eens met een gedragsdeskundige en/of juridisch deskundige. Daarna schrijft de raadsonderzoeker het rapport en bespreekt dat met u en meestal uw kind. In het rapport staat wat er is besproken en of er volgens ons verplichte hulp nodig is. U heeft 5 dagen om erop te reageren. U, uw kind (vanaf 16 jaar) en andere belanghebbenden krijgen daarna het definitieve rapport.

Meer over het rapport

Stap 5: Naar de zitting

Naar de rechtbank

Als we denken dat het nodig is voor uw kind, sturen we het rapport naar de kinderrechter. Daarin staat dan ook het verzoek om verplichte hulp met behulp van een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Eventueel met een uithuisplaatsing. Er volgt een bijeenkomst in de rechtbank: de zitting. De uitnodiging voor de zitting krijgt u van de rechtbank. 

Meer over de zitting

Stap 6: Uitspraak door de rechter, bascule/oude weegschaal

Beslissing van de kinderrechter

De kinderrechter beslist of er een kinderbeschermingsmaatregel komt. En of uw kind thuis kan blijven wonen. Meestal doet de rechter tijdens de zitting al uitspraak. Bij een ondertoezichtstelling (OTS) krijgt uw gezin een jeugdbeschermer (gezinsvoogd) die gaat helpen bij de zorg en opvoeding. 

Meer over de beslissing van de rechter

Heeft u of uw kind vragen over het onderzoek?

We begrijpen dat er veel op u afkomt. Misschien heeft u behoefte aan meer uitleg. Neem gerust contact op met de raadsonderzoeker. Of bel naar uw locatie als u nog niet in contact bent met een raadsonderzoeker. Het telefoonnummer vindt u bij locaties & contact.

H_Hoe praat u hierover met uw kind

Hoe praat u hierover met uw kind?

Kinderen begrijpen misschien niet precies wat er gaat gebeuren tijdens een beschermingsonderzoek. En de rol die zij daarin hebben. Daarom bieden we een praatplaat die in woord en beeld de stappen van het onderzoek behandelt. U kunt de plaat delen met uw kind en eventueel samen bespreken. De praatplaat is het meest geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Download de praatplaat 

Veelgestelde vragen over de Raad voor de Kinderbescherming