Beschermingsonderzoek bij zorgen over gezinssituatie

Zijn er ernstige zorgen of uw kind veilig opgroeit? En lukt het nog onvoldoende om de problemen op te lossen, hoe graag u dat ook wilt? Dan is er misschien verplichte hulp nodig. Bijvoorbeeld met behulp van een ondertoezichtstelling (OTS) of andere kinderbeschermingsmaatregel. Eerst gaan we onderzoeken wat de beste oplossing is voor uw kind.

Wat kunt u verwachten van een beschermingsonderzoek?

Uw hulpverlener, een instelling of een medewerker van Veilig Thuis is bezorgd en heeft een melding gedaan bij ons. Een onzekere tijd breekt aan. Hieronder leggen we in 6 stappen uit wat er gebeurt als we onderzoek gaan doen.

Stap 1: Eerste contact, een open envelop met een brief

Eerste contact

Er zijn zorgen of uw kind veilig opgroeit. Of onderzoek echt nodig is, bespreekt u meestal eerst met de raadsonderzoeker, hulpverlening en soms uw kind. Maar dat is niet in alle regio’s zo. Als we een beschermingsonderzoek starten, krijgt u een brief met uitleg.  Vaak is er een wachttijd.

Meer over het eerste contact

Stap 2: Start onderzoek, raadsonderzoeker met een vergrootglas

Start onderzoek

Wat is er nodig om uw kind veilig te laten opgroeien? De raadsonderzoeker begint met het verzamelen van informatie. Ook bespreekt de raadsonderzoeker de situatie met een gedragsdeskundige en soms een juridisch deskundige. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek.

Meer over de start van het onderzoek

Stap 3: Gesprekken met de raadsonderzoeker, een gezin rond de tafel

Gesprekken met de raadsonderzoeker

Een raadsonderzoeker praat tijdens het onderzoek met u, uw kind en anderen die uw kind goed kennen. Bijvoorbeeld familie, betrokken hulpverleners of een leraar. We bespreken wat er goed gaat in uw gezin en welke zorgen er zijn. En wat er nodig is om uw kind veilig te laten opgroeien. Is uw kind nog te jong voor een gesprek? Dan wil de raadsonderzoeker uw kind wel zien. De raadsonderzoeker maakt van elk gesprek een gespreksverslag.

Meer over gesprekken met de raadsonderzoeker

Stap 4: Het rapport

Het rapport

De raadsonderzoeker bespreekt de situatie nog eens met een gedragsdeskundige en/of juridisch deskundige. Daarna schrijft de raadsonderzoeker het rapport en bespreekt dat met u en meestal uw kind. In het rapport staat wat er is besproken en of er volgens ons verplichte hulp nodig is. U kunt erop reageren voordat het rapport definitief wordt. Daavoor heeft u 5 werkdagen de tijd. Het definitieve rapport gaat daarna naar u, uw kind (vanaf 16 jaar) en andere belanghebbenden. 

Meer over het rapport

Stap 5: Naar de zitting

Naar de rechtbank

Als we denken dat het nodig is, sturen we het rapport naar de kinderrechter. Daarin staat dan ook het verzoek om verplichte hulp met behulp van een kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. Eventueel met een uithuisplaatsing. Er volgt een bijeenkomst in de rechtbank: de zitting. 

Meer over de zitting

Stap 6: Uitspraak door de rechter, bascule/oude weegschaal

Beslissing van de kinderrechter

De kinderrechter beslist of er een kinderbeschermingsmaatregel komt. En of uw kind thuis kan blijven wonen. Meestal doet de rechter tijdens de zitting al uitspraak. 

Meer over de beslissing van de rechter

Heeft u of uw kind vragen over het onderzoek?

We begrijpen dat er veel op u afkomt. Misschien heeft u behoefte aan meer uitleg. Neem gerust contact op met de raadsonderzoeker. Of bel naar uw locatie als u nog niet in contact bent met een raadsonderzoeker. Het telefoonnummer vindt u bij locaties & contact.

H_Hoe praat u hierover met uw kind

Hoe praat u hierover met uw kind?

Kinderen begrijpen misschien niet precies wat er gaat gebeuren tijdens een beschermingsonderzoek. En de rol die zij daarin hebben. Daarom bieden we praatplaten met informatie over 4 belangrijke momenten in het onderzoek. U kunt de praatplaten delen met uw kind en eventueel samen bespreken. Ze zijn het meest geschikt voor kinderen tussen 4 en 10 jaar.

Bekijk de praatplaten voor kinderen

Veelgestelde vragen over de Raad voor de Kinderbescherming