3. Gesprekken met de raadsonderzoeker

Een raadsonderzoeker praat tijdens het onderzoek met u, uw kind en anderen die uw kind goed kennen. Bijvoorbeeld familie, betrokken hulpverleners of een leraar. We bespreken wat er goed gaat in uw gezin en welke zorgen er zijn. En wat er nodig is om uw kind veilig te laten opgroeien.

We begrijpen dat er veel op u afkomt. Misschien heeft u behoefte aan meer uitleg. Neem gerust contact op met de raadsonderzoeker. Of bel naar uw locatie als u nog niet in contact bent met een raadsonderzoeker. Het telefoonnummer vindt u bij Locaties & contact.

U ontvangt van ons een uitnodiging voor het gesprek. Het gesprek vindt plaats bij u thuis, bij de Raad voor de Kinderbescherming of een andere, neutrale plek. Bijvoorbeeld op school voor het gesprek met uw kind. U kunt zelf ook aangeven wat u prettig vindt. 

Netwerkbijeenkomst

De raadsonderzoeker kan ervoor kiezen om met een deel of alle betrokkenen tegelijkertijd te praten. Het is een gesprek over wat er goed gaat in uw gezin en welke zorgen er zijn. Wat is er nodig om uw kind veilig te laten opgroeien? Tijdens zo’n netwerkbijeenkomst bespreekt u dat met de raadsonderzoeker en het professionele en/of uw sociale netwerk. Soms is uw kind er (gedeeltelijk) bij. Ook een gedragsdeskundige en/of een juridisch deskundige kunnen aansluiten. 

Aan het eind van de bijeenkomst maken we samen afspraken over de toekomst en welk soort hulp er nodig is. Alle deelnemers krijgen achteraf notulen of een gespreksweergave waarin ook de afspraken staan. De gespreksweergave komt later in het rapport. Overleg met de raadsonderzoeker of u kunt reageren op de gespreksweergave voordat deze in het rapport komt.

Veelgestelde vragen over de gesprekken