4. Het rapport

Na alle gesprekken met betrokkenen, schrijft de raadsonderzoeker een rapport en bespreekt dat met u en meestal uw kind. Het rapport is dan nog niet definitief. In het rapport staat wat er is besproken en of er volgens ons verplichte hulp nodig is. U kunt reageren voordat het rapport definitief wordt.

Belangrijkste informatie in het rapport

In het rapport staat hoe het onderzoek is verlopen en hoe de raadsonderzoeker naar uw situatie kijkt. Ook leest u de belangrijkste punten die uit de verschillende gesprekken naar voren zijn gekomen.  

Verplichte hulp, vrijwillige hulp of geen hulp

In het rapport staat of volgens de Raad voor de Kinderbescherming een beschermingsmaatregel (verplichte hulp) noodzakelijk is of dat vrijwillige hulpverlening voldoende is. Het komt ook voor dat er geen hulp nodig is.

De raadsonderzoeker bedenkt dat niet alleen, maar altijd met 1 of meer collega’s. Dit is meestal met een gedragsdeskundige en soms een juridisch deskundige.

F_Raadsbesluit

We begrijpen dat er veel op u afkomt. Misschien heeft u behoefte aan meer uitleg. Neem gerust contact op met de raadsonderzoeker. Of bel naar uw locatie als u nog niet in contact bent met een raadsonderzoeker. Het telefoonnummer vindt u bij locaties & contact.

Veelgestelde vragen over het rapport