Informatie voor ouders en kinderen

Informatie voor ouders en kinderen

Als het niet goed gaat met een kind, komt de Raad voor de Kinderbescherming in actie. We kijken dan wat de beste oplossing is om het kind veilig te laten opgroeien. Daarnaast hebben we andere taken: we zijn betrokken bij adoptie, pleegouderschap, voogdij en afstamming. Hier vindt u de informatie die bij uw situatie past.

Maakt u zich zorgen over een kind? Denkt u bijvoorbeeld aan verwaarlozing of mishandeling? Neem dan altijd contact op met Veilig Thuis. De medewerkers van Veilig Thuis kijken wat er moet gebeuren. Iedereen kan er terecht, ook met vragen. Bekijk hoe u contact opneemt met Veilig Thuis.

Vragen over onze onderzoeken en adviestaken