Ik wil meer weten over mijn afstamming

Kinderen die informatie willen over hun biologische ouders, en ouders die informatie willen over een kind dat zij hebben afgestaan, kunnen terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming. De RvdK bekijkt of de informatie beschikbaar is, en welke informatie het kind of de ouder mag bekijken. De RvdK past hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming toe.