Meer weten over biologische ouders

Ieder kind heeft het recht om te weten van wie het afstamt. Dit staat in het internationale kinderrechtenverdrag. Soms weet een kind niet van wie het afstamt, bijvoorbeeld na adoptie. Kinderen die meer willen weten over hun identiteit en afkomst, kunnen terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Stap voor stapMeer te weten komen over biologische ouders