Meer weten over je afstamming

Ieder kind heeft het recht om te weten van wie het afstamt. Dit staat in het internationale kinderrechtenverdrag. Soms weet een kind niet van wie het afstamt, bijvoorbeeld na adoptie of draagmoederschap. Kinderen die meer willen weten over hun identiteit en afkomst, kunnen terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Stap voor stap

Meer te weten komen over je afstamming