Meer weten over je afstamming

Ieder kind heeft het recht om te weten van wie het afstamt. Dit staat in het internationale kinderrechtenverdrag. Soms weet een kind niet van wie het afstamt, bijvoorbeeld na adoptie of draagmoederschap. Kinderen die meer willen weten over hun identiteit en afkomst, kunnen terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Verhuizing oudere dossiers naar het Nationaal Archief

Afstamming- en adoptiedossiers met geboortejaar 1969 of eerder verhuizen medio maart 2024 naar het Nationaal Archief. Om die reden behandelen we per 15 februari 2024 voor die dossiers geen inzageverzoeken meer. De verwachting is dat ze vanaf juni 2024 via het Nationaal Archief opvraagbaar zijn.

Stap voor stap

Meer te weten komen over je afstamming