Meer weten over je afstamming

Ieder kind heeft het recht om te weten van wie het afstamt. Dit staat in het internationale kinderrechtenverdrag. Soms weet een kind niet van wie het afstamt, bijvoorbeeld na adoptie of draagmoederschap. Kinderen die meer willen weten over hun identiteit en afkomst, kunnen terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Verhuizing oudere dossiers naar het Nationaal Archief

In het kader van de Archiefwet zijn de afstamming- en adoptiedossiers van personen geboren voor 1970 overgebracht naar het Nationaal Archief. Deze dossiers zijn vanaf nu opvraagbaar via het Nationaal Archief.

Stap voor stap

Meer te weten komen over je afstamming