Informatie aanvragen

Verzoek om afstammingsinformatie

Uw volledige voornaam zoals deze op uw identiteitsbewijs staat.

Als u onder een andere naam geboren bent, deze hier invullen.

Eventueel ander relevant document toevoegen, zoals bijvoorbeeld een adoptiebeschikking

Voeg eventueel ander document toe

Voeg eventueel ander document toe

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen en contact met u op te nemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw verzoek in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen en contact met u op te nemen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen registreren wij uw aanvraag. Volgens de geldende bewaartermijnen worden verzoeken tot informatie over afstamming blijvend bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *