Meer weten over een kind dat is afgestaan

Ouders die hun kind hebben afgestaan, bijvoorbeeld ter adoptie of na draagmoederschap, willen soms later weten hoe het met kind gaat. Voor informatie over een kind dat is afgestaan, kunnen ouders terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Verhuizing oudere dossiers naar het Nationaal Archief

In het kader van de Archiefwet zijn de afstamming- en adoptiedossiers van personen geboren voor 1970 overgebracht naar het Nationaal Archief. Deze dossiers zijn vanaf nu opvraagbaar via het Nationaal Archief.

Stap voor stap

Meer te weten komen over een kind dat is afgestaan