Uw klacht of ervaring delen

We proberen ons werk altijd zorgvuldig en met respect voor u en uw gezin te doen. Mocht er toch iets niet goed gaan, dan kan dat ingrijpend zijn. We vinden het belangrijk om uw verhaal te horen, een oplossing te zoeken en ervan te leren.

Wilt u een klacht indienen of een ervaring delen over een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming? Wij waarderen uw feedback en nodigen u uit om ons online klachtenformulier in te vullen. Hieronder vindt u uitleg die helpt uw klacht correct te adresseren, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Heeft u een andere vraag? Neem contact op met uw locatie.

Klacht indienen: zo komt uw klacht op juiste plek terecht

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft wat voor soort klacht u heeft. Dat doet u door de juiste optie te kiezen in het klachtenformulier.

Het is belangrijk om het type klacht goed aan te geven in het formulier. Klachten over een medewerker van de kinderbescherming richt u aan deze medewerker, en niet aan de directieleden. In het klachtenformulier vindt u verschillende opties om aan te geven waar uw klacht over gaat.

Wat gebeurd er nadat ik mijn klacht hebt ingediend?