Uw klacht of ervaring delen

We proberen ons werk altijd zorgvuldig en met respect voor u en uw gezin te doen. Mocht er toch iets niet goed gaan, dan kan dat ingrijpend zijn. We vinden het belangrijk om uw verhaal te horen, een oplossing te zoeken en ervan te leren.

Wilt u een klacht indienen of een ervaring delen over een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)? Of over de behandeling door een medewerker? Dan kunt u ons klachtenformulier invullen. Heeft u een andere vraag? Neem contact op met uw locatie.

Een klacht indienen, hoe gaat dat precies?