Kwaliteit van ons werk

De Raad voor de Kinderbescherming voert tienduizenden onderzoeken per jaar uit. Al onze onderzoeken moeten voldoen aan kwaliteitseisen. 

Kwaliteit van onze professionals

Onze raadsonderzoekers zijn geregistreerd als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onze gedragsdeskundigen zijn geregistreerd als pedagoog of psycholoog bij de SKJ of hebben een BIG-registratie. Dit betekent dat onze professionals altijd werken volgens de voor hen geldende beroepsstandaard. Als u niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van een professional van de RvdK, dan kunt u een klacht indienen bij de SKJ.

Algemene kwaliteitseisen

Onze kwaliteitseisen zijn opgenomen in het kwaliteitskader en de protocollen. Doelen van ons Kwaliteitskader zijn:

  • De kwaliteit van ons werk laten zien
  • Gelijke situaties gelijk behandelen (rechtsgelijkheid en rechtszekerheid)
  • Informatie geven over onze werkwijze

Het Kwaliteitskader geldt voor alle zaken die zijn binnengekomen bij de RvdK vanaf 1 april 2020. Voor zaken die eerder zijn binnengekomen geldt nog het Kwaliteitskader 2016. Ook als deze zaken na 1 april 2020 worden afgerond.