Klachtenformulier

We proberen ons werk altijd zorgvuldig en met respect voor u en uw gezin te doen. Mocht er toch iets niet goed gaan, dan kan dat ingrijpend zijn. U kunt uw klacht, ervaring of vraag daarover met ons delen via het klachtenformulier. We nemen daarna contact met u op.

Wilt u eerst meer weten over hoe u een klacht indient en wat er daarna gebeurt? Op de pagina Uw klacht of ervaring delen leggen we het u uit. 

Zo vult u het klachtenformulier in

Vul het klachtenformulier correct in om ervoor te zorgen dat uw klacht goed in behandeling wordt genomen. Dat doet u door de juiste optie te kiezen in het klachtenformulier. Het is belangrijk om het uw type klacht goed aan te geven in het formulier. Klachten over uw (raads)onderzoek of gedragingen van medewerkers dient u niet in tegen de directieleden.

Let op: uw klacht correct adresseren versnelt het verwerkingsproces. Een verkeerd geadresseerde klacht kan helaas vertraging oplopen of wordt mogelijk niet in behandeling genomen.

In het klachtenformulier vindt u verschillende opties om aan te geven waar uw klacht over gaat.

Deel uw klacht, ervaring of vraag via dit formulier

Waarvoor gebruikt u het formulier?(verplicht)
Vul hier de naam van het kind in dat betrokken was bij het onderzoek door de RvdK. Gaat het om meerdere kinderen uit uw gezin? Vul de naam van het jongste kind in.
Vul hier – als u dat weet - de locatie in van de RvdK die betrokken was bij het onderzoek en/of uw gezin.
Vul in op welke datum of in welke periode de gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarover u een klacht heeft.
Welke medewerker(s) van de RvdK zijn of waren bij uw klacht betrokken? Dit mag een naam zijn of bijvoorbeeld de functie van de medewerker waar het om gaat.
Omschrijf uw klacht in maximaal 3000 tekens (dit is ongeveer één A4).
U hoeft geen documenten mee te sturen met dit formulier. Denkt u toch dat het nodig is? Dan kunt u hier een document of ander bestand uploaden vanaf uw eigen computer.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, te reageren op uw ervaring of om uw klacht in behandeling te nemen.

Akkoordverklaring(verplicht)