Hoe verloopt een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming?

De Raad voor de Kinderbescherming doet verschillende onderzoeken in het belang van het kind. Wij voeren deze onderzoeken zoveel mogelijk op dezelfde manier uit. Kind en ouders weten daardoor waar ze aan toe zijn. We hebben voor de onderzoeken regels opgesteld, die in het Kwaliteitskader staan. Afhankelijk van de situatie van kind en ouders kan het onderzoek anders verlopen. Hoe anders, dat leest u bij elk onderwerp.

Stap voor stapHoe verloopt een raadsonderzoek?

Stappen