Steun van een vertrouwenspersoon

Jongere en ouders kunnen zich bij een raadsonderzoek laten bijstaan door iemand in wie zij vertrouwen hebben.

Een vertrouwenspersoon is bijvoorbeeld een familielid, vriend, advocaat of hulpverlener. Een vertrouwenspersoon mag niet uit naam van de jongere of ouders optreden. En hij mag niets doen zonder hun toestemming. De medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming mag een vertrouwenspersoon weigeren als deze het onderzoek verstoort.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Bij een raadsonderzoek kunnen jongere en ouders zich laten bijstaan door een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Deze ondersteuning is gratis. De vertrouwenspersoon informeert en adviseert jongere en ouders over hun (rechts)positie en helpt bij vragen of klachten. De onafhankelijke vertrouwenspersoon is hier speciaal voor opgeleid.