Wie werken aan een raadsonderzoek?

De raadsonderzoeker

Dit is een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming die gesprekken voert met kind, ouders en anderen die het kind goed kennen. Hij wil te weten komen hoe het met het kind in zijn omgeving gaat. Is het kind veilig? Ontwikkelt het kind zich goed? Als dat niet zo is, bedenkt de raadsonderzoeker wat eraan gedaan kan worden. De raadsonderzoeker schrijft hierover een rapport met een advies. Als het bijvoorbeeld gaat om problemen thuis, dan kan de raadsonderzoeker een verzoek bij de rechter indienen voor een maatregel van kinderbescherming. Het is zijn taak om op te komen voor het belang van het kind.

De juridisch deskundige

Dit een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming die de raadsonderzoeker helpt. Deze medewerker heeft kennis van wet- en regelgeving.

De gedragsdeskundige

Dit een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming die de raadsonderzoeker helpt. Deze medewerker kijkt naar het gedrag van kind en ouders en hoe ze met elkaar omgaan. Soms vraagt de gedragsdeskundige aan kind of ouders om testen te doen of opdrachten te maken.