Onderzoek bij schoolverzuim

In Nederland moeten kinderen tot hun 18e verjaardag naar school. School is belangrijk voor hun ontwikkeling en voor de kans op een goede baan. Een jongere (van 12 tot 18 jaar) die spijbelt, overtreedt de wet: de leerplicht. De jongere is dan strafbaar.
Als een jongere veel spijbelt, moet de school dit bij de leerplichtambtenaar melden. Als de leerplichtambtenaar samen met de jongere geen oplossing vindt voor het spijbelen, dan kan hij de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Stap voor stap

Wat gebeurt er als een jongere te veel spijbelt en dus de leerplicht overtreedt?