Met wie of wat krijgen jongere en ouders te maken als een jongere veel spijbelt?

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar is iemand die voor de gemeente werkt. Hij controleert of kinderen en ouders zich houden aan de leerplicht en aan de kwalificatieplicht. De leerplicht bepaalt dat kinderen naar school moeten van 5 tot 16 jaar. Jongeren van 16 tot 18 jaar moeten naar school tot zij minimaal een diploma mbo-2 of havo hebben gehaald. Dit is de kwalificatieplicht.

Als kinderen spijbelen kan de leerplichtambtenaar met kind, ouders en school kijken naar een oplossing hiervoor. Als er geen oplossing komt en de jongere blijft spijbelen maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Hierin schrijft hij dat een jongere (12 tot 18 jaar) spijbelt, hoe vaak hij dit doet en waarom.

Het proces-verbaal gaat naar de officier van justitie en naar de Raad voor de Kinderbescherming.

Officier van justitie

De officier van justitie is een medewerker van het Openbaar Ministerie. Hij bekijkt wat er moet gebeuren met een jongere die de leerplicht overtreedt.

Raadsonderzoeker

Dit is een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming die gesprekken voert met de jongere, de ouders en anderen die de jongere goed kennen. Hij wil te weten komen hoe het met de jongere in zijn omgeving gaat. Waarom spijbelt de jongere? De raadsonderzoeker bedenkt wat eraan gedaan kan worden. De raadsonderzoeker schrijft hierover een rapport met een advies. Het is zijn taak om op te komen voor het belang van de jongere. Hij kijkt wat de jongere nodig heeft om weer naar school te gaan.

Rechter

Aan het einde van een raadsonderzoek over een jongere die de leerplicht heeft overtreden, neemt soms de rechter een beslissing over wat de beste oplossing is. Dit gebeurt in een bijeenkomst in de rechtbank: de rechtszitting. De rechter is een kantonrechter of soms een kinderrechter.