Ik overweeg om mijn kind af te staan

Een zwangerschap kan ongewenst zijn. Het komt ook voor dat een vrouw zwanger is zonder het zelf te weten en onverwacht bevalt.
Soms kan of wil een ouder dan niet zelf voor het kind zorgen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld door schaamte of omdat er sprake is van seksueel geweld, angst, praktische of psychische problemen. Wanneer een ouder niet voor het kind wil gaan zorgen bieden de organisaties Fiom en Siriz hulp en begeleiding. De Raad voor de Kinderbescherming wordt dan na de bevalling door een hulpverlener, bijvoorbeeld het ziekenhuis, ingeschakeld.

Woordkeuze

Als we het woord ouder gebruiken, kan het gaan om de moeder of de vader of allebei.