Ongewenst zwanger of onverwacht bevallen. Wat nu?

Er zijn gespecialiseerde organisaties voor hulp en begeleiding bij ongewenste zwangerschap. Als aankomend ouder kun je daar met vragen en zorgen terecht. Je kunt ook contact met ze opnemen als je onverwacht ouder bent geworden, doordat je niet wist van je zwangerschap.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een samenwerking met de organisaties Fiom en Siriz.

Hulp voor de ouder, kan ook in het geheim

Fiom en Siriz helpen bij het zoeken naar een oplossing bij een ongeplande of ongewenste zwangerschap, of bij een onverwachte bevalling. Deze hulp kan in het geheim, ook als je buitenlands bent of illegaal in Nederland verblijft.

Als je bevallen bent en je weet niet wat je moet doen, bel dan direct met een huisarts, een ziekenhuis of 112. Je kunt ook bellen met Fiom of Siriz of met een regionale locatie van de Raad voor de Kinderbescherming.
Is het belangrijk dat anderen niet weten dat je een kind hebt gekregen? Vertel dan als je belt dat het geheim moet blijven. Alle genoemde organisaties weten hoe ze met deze vertrouwelijke informatie moeten omgaan.

Mogelijkheden

Fiom en Siriz bespreken de mogelijkheden om voor je eigen kind te zorgen. Als je niet zelf voor het kind kunt of wilt zorgen, bespreken zij de mogelijkheden om het kind in een ander gezin te laten opgroeien.

Belang van het kind

Als je na de bevalling afstand wilt doen van je kind, dan neemt een hulpverlener, bijvoorbeeld het ziekenhuis, contact op met de Raad voor de Kinderbescherming. De RvdK zorgt dat er iemand tijdelijk verantwoordelijk is voor het kind.

De RvdK komt op voor het belang en de rechten van een kind. Een kind heeft het recht door zijn ouders te worden verzorgd. En als dat niet mogelijk is, toch in ieder geval het recht te weten wie zijn ouders zijn. Omdat het een kinderrecht is, vindt de RvdK het belangrijk dat ouders de mogelijkheden hiervoor bespreken. Als er tijdens de zwangerschap nog geen contact is geweest met een hulpverlener, dan zal de RvdK de ouders alsnog met Fiom of Siriz in contact brengen.