Het kind laten opgroeien in een ander gezin: pleegzorg of adoptie

Ouders kunnen na de bevalling het voornemen hebben om niet zelf voor het kind te gaan zorgen, omdat zij daarvoor geen mogelijkheden zien. Zij krijgen bedenktijd om een beslissing te nemen over het al of niet afstand doen van het kind. Het kind wordt dan eerst opgevangen in een tijdelijk pleeggezin.

Stap voor stap

Hoe gaat het verder na het voornemen om niet zelf voor het kind te zorgen?

Toch weer zelf voor het kind willen zorgen

Tot aan de adoptie-uitspraak kunnen ouders van mening veranderen en zeggen toch weer zelf voor het kind te willen zorgen. Zij kunnen dit bespreken met Fiom of Siriz. Zij kunnen daarover ook contact opnemen met de Raad voor de Kinderbescherming.

De RvdK doet opnieuw onderzoek om te kijken of de ouders voor het kind kunnen zorgen en of dat in het belang is van het kind.

Als het kind is afgestaan voor adoptie en de adoptie is door de uitspraak van de rechter definitief, dan hebben ouders geen recht meer op contact met hun kind. Ook niet als zij hebben gekozen voor open adoptie. Het is alleen mogelijk om contact te hebben met hun kind als de adoptieouders dit goed vinden.