Ik heb vragen over voogdij

Elke minderjarige in Nederland moet onder gezag staan. Gezag wordt uitgeoefend door een of twee ouders. Als het gezag open staat of niet kan worden uitgeoefend, moet er worden voorzien in het gezag. 

Als een ander dan de ouder het gezag uitoefent, noemen we dit voogdij. In die situaties is er soms een rol voor de Raad voor de Kinderbescherming. Bijvoorbeeld als een minderjarige zelf een kind krijgt, als er geen duidelijkheid is over voogdij na het overlijden van de gezaghebbende ouders, of bij jongeren uit het Caribisch deel van het Koninkrijk Nederland (uit de landen Aruba, Curaçao of Sint Maarten, of uit de drie bijzondere gemeenten Bonaire, St. Eustatius en Saba) die tijdelijk in Nederland willen gaan wonen.