Voogdij

Alle minderjarigen in Nederland moeten onder gezag staan. Als het gezag open staat of niet kan worden uitgeoefend, dan is er een rol voor de Raad voor de Kinderbescherming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gezag over een kind na overlijden van beide ouders, en bij jongeren van Aruba, Curaçao of Sint Maarten of de Caribische gemeenten die tijdelijk in Nederland willen wonen.