Voogdijregeling voor jongeren uit het Caribisch deel van het Nederlands koninkrijk

Kinderen uit Bonaire, st. Eustatius en Saba (BES) en Curaçao, Aruba en St. Maarten (CAS) verhuizen soms voor studie/werk/zorg naar Nederland zonder hun ouders. De kinderen verblijven dan bij familie of vrienden. Dit is te vergelijken met een netwerk pleeggezin.

Er is één procedure voor minderjarigen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Indien een kind zonder gezaghebbende ouder in Nederland wil gaan wonen, verzoekt de voogdijraad van het betreffende eiland de RvdK om onderzoek te doen naar de beoogd tijdelijk voogd. De RvdK geef de voogdijraad op BES en CAS hierover advies. Na 3 maanden verblijf in Nederland doet de RvdK nogmaals onderzoek naar de situatie van het kind. Voor kinderen vanaf 17,5 jaar hoeft geen verklaring van bezwaar te worden aangevraagd.