Voogdij in andere situaties

Er zijn ook andere voorbeelden van situaties waarin het gezag over een kind niet is ingevuld en er dus een voogdijregeling moet worden geregeld. Soms gaat dit over ouders die in het buitenland (vast)zitten en met wie geen contact te krijgen is, of over ouders die onder curatele zijn gesteld. In alle gevallen waarin een ouder zijn ouderlijk gezag niet kan uitoefenen, wordt bekeken hoe het gezag geregeld moet worden. Als directbetrokkenen hier niet uitkomen, kan de RvdK hiertoe een verzoek indienen of de rechter van advies voorzien.