Voogdij als ouders overlijden

Als ouders hun wensen voor voogdij niet hebben vastgelegd, wijst de rechter na het overlijden van de ouders een voogd voor het kind aan. Soms zijn er geen of juist meerdere geschikte voogden, of is er ruzie over de voogdij. De rechter kan dan advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Stap voor stapNaar een voogdij-oplossing

Een familielid of vriend wordt voogd

De persoon die door de rechter als voogd is aangewezen, heeft vanaf dat moment het gezag over het kind. Hij neemt samen met het kind belangrijke beslissingen en zorgt voor hem. Kinderen die wat ouder zijn, kunnen besluiten niet bij hun voogd te gaan wonen. Dan begeleidt de voogd het kind bij het zelfstandig wonen.