Voogdij als ouders overlijden

Na overlijden van de ouders van een minderjarig kind moet een rechter de voogdij over het kind aan een ander toewijzen. Als ouders hun wensen voor voogdij over hun kind niet hebben vastgelegd, wijst de familie meestal zelf een voogd aan. Als dit tot vragen of onenigheid leidt, vraagt de rechter advies aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Stap voor stap

Naar een voogdij-oplossing

Een familielid of vriend wordt voogd

De persoon die door de rechter als voogd is aangewezen, heeft vanaf dat moment de voogdij over het kind. Dat is vergelijkbaar met gezag. Hij neemt samen met het kind belangrijke beslissingen en zorgt vaak voor hem. Kinderen die wat ouder zijn, kunnen besluiten niet bij hun voogd te gaan wonen. Dan begeleidt de voogd het kind bij het zelfstandig wonen.