1. Het eerste contact

Er zijn zorgen of uw kind veilig opgroeit. Meestal komt er een 1e gesprek om te kijken of onderzoek echt nodig is. Daar zijn u, uw hulpverlener(s), een raadsmedewerker en soms uw kind bij. Maar niet alle regio’s werken zo. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Uw hulpverlener, een instelling of een medewerker van Veilig Thuis is bezorgd en heeft dat bij ons gemeld. Hoe u daarover met de Raad voor de Kinderbescherming in contact komt, verschilt per regio. Onderstaande opties komen het meest voor. 

  • U wordt uitgenodigd voor een gesprek, bijeenkomst of Jeugdbeschermingstafel (JBT) over de opvoedsituatie. Is er mogelijk verplichte hulp nodig of zijn er andere oplossingen voor uw gezin? 
  • In sommige regio’s besluiten betrokken hulpverleningsinstanties en de Raad voor de Kinderbescherming in overleg of er onderzoek nodig is. U en uw kind zijn daar dan niet bij. 

U krijgt van ons een brief met uitleg als we beschermingsonderzoek gaan doen. Alleen bij spoedsituaties is het niet altijd mogelijk om u vooraf te laten weten dat er een onderzoek start.

We begrijpen dat er veel op u afkomt. Misschien heeft u behoefte aan meer uitleg. Neem gerust contact op met de raadsonderzoeker. Of bel naar uw locatie als u nog niet in contact bent met een raadsonderzoeker. Het telefoonnummer vindt u bij Locaties & contact.

Zo bereidt u zich voor op het onderzoek

1. Zorg dat u weet waar u aan toe bent

Lees de rapporten, gespreksverslagen en notities die eerder zijn gemaakt nog een keer door als u die heeft. Maak aantekeningen en onderstreep wat voor u belangrijk is. Neem hier de tijd voor. Zo krijgt u meer grip op uw situatie. Dit kan u ook helpen in het gesprek met de raadsonderzoeker.

Bespreek wat u heeft gelezen eventueel met iemand. Bijvoorbeeld met uw hulpverlener.

2. Bekijk informatie over kinderbeschermingsmaatregelen

Weet u wat een ondertoezichtstelling (OTS) of andere kinderbeschermingsmaatregel precies betekent voor u en uw kind? En  wat er gebeurt bij een mogelijke uithuisplaatsing? Een kinderbeschermingsmaatregel kan ingrijpend zijn. Het is belangrijk dat u weet waarover het onderzoek gaat en wat een mogelijke kinderbeschermingsmaatregel inhoudt. 

Lees welke kinderbeschermingsmaatregelen er zijn

3. Bedenk wat u in het gesprek met de raadsonderzoeker gaat zeggen

Wat vindt u belangrijk om te vertellen aan de raadsonderzoeker? Denk hierover na en schrijf er eventueel iets voor uzelf over op. Bedenk voorbeelden waarmee u laat zien dat u uw best doet de problemen op te lossen. Denk ook na over welke hulp wilt accepteren.

4. Vraag hulp van iemand die u vertrouwt

U kunt hulp vragen bij het voorbereiden van het gesprek. Bijvoorbeeld van een goede vriend of familielid. Of vraag een professionele vertrouwenspersoon van Jeugdstem om met u mee te denken. Ook naar het gesprek kmet de raadsonderzoeker kunt u iemand meenemen die meeluistert en meedenkt over verbetering van de situatie. Dit kan dus dezelfde persoon zijn.

5. Bekijk waar u met juridische vragen terecht kunt

Jeugdstem biedt ook informatie over uw rechten. Daarnaast kunt u met juridische vragen terecht bij Het Juridisch Loket of een advocaat. Krijgt u mogelijk te maken met een gezagsbeëindigende maatregel? Dan krijgt u gratis hulp van een advocaat. De rechtbank neemt hierover contact met u op. Lees meer over de pilot (proefproject) met gratis rechtsbijstand op Rijksoverheid.nl.

Veelgestelde vragen over het eerste contact