6. Beslissing van de kinderrechter

De kinderrechter beslist of er een kinderbeschermingsmaatregel komt of niet. En of uw kind thuis kan blijven wonen. Meestal doet de rechter tijdens de zitting al uitspraak. Dat heet: de beschikking. Is er meer tijd nodig? Dan krijgt u de beschikking binnen 2 weken per post.

De kinderrechter kan ons verzoek om een kinderbeschermingsmaatregel aanhouden, toekennen, of afwijzen.

Het aanhouden van ons verzoek betekent dat de kinderrechter nog niet direct een besluit neemt. De kinderrechter wacht eerst af of de situatie verbetert.

Bij toekenning van het verzoek gaat de kinderbeschermingsmaatregel in. De Raad voor de Kinderbescherming heeft geen rol in het uitvoeren van zo’n beschermingsmaatregel of uithuisplaatsing.

Wijst de kinderrechter het verzoek om een beschermingsmaatregel af? Dan komt er geen verplichte hulp en wordt het rapport opgeslagen in het dossier van de Raad voor de Kinderbescherming. Als er afspraken over vrijwillige hulpverlening zijn, dan sturen we het rapport naar de hulpverlener. Dit bespreken we dan met u en uw kind. 

F_Beslissing van de kinderrechter

We begrijpen dat er veel op u afkomt. Misschien heeft u behoefte aan meer uitleg. Neem gerust contact op met de raadsonderzoeker. Of bel naar uw locatie als u nog niet in contact bent met een raadsonderzoeker. Het telefoonnummer vindt u bij locaties & contact.

Veelgestelde vragen over de beslissing van de kinderrechter