Gezag en omgang: een andere aanpak

Bij de RvdK proberen we op een andere manier te kijken naar problematische scheidingen waar kinderen de dupe van worden. We zijn met elkaar niet voldoende in staat om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Want ook al willen alle betrokkenen - ouders, advocaten, rechtbank, hulpverlening, Raad voor de kinderbescherming - het beste voor het kind, door het huidige systeem blijven we in een wedstrijd verwikkeld waarin we het ‘doorvechten’ onbedoeld in stand houden.

De complexiteit van de problematiek vraagt om een andere aanpak. Door onder andere de koplopers in de Divorce Challenge, de Raad voor de Rechtspraak en andere partners wordt het gesprek gevoerd over een effectieve aanpak van problematische scheidingen. Annette Roeters kondigt dit ook aan in haar weblog voor Binnenlands bestuur (okt 2017).

Oudervervreemding

Bij conflictscheidingen gaat het om zeer complexe situaties waar langdurig strijd is tussen de ouders. Wanneer de rechter een knoop moet doorhakken zijn er eigenlijk alleen verliezers. Het streven is het aantal strijdende ouders te verminderen. Hier heeft de RvdK het over met gemeenten, rechtbank, hulpverlening, ervaringsdeskundigen. De RvdK benadrukt het belang van signaleren, onderkennen, tijdig de juiste hulp inzetten en het betrekken van het netwerk als preventief en ondersteunend middel. Het doel dat we gezamenlijk willen bereiken is het voorkomen van situaties waarin een kind opgroeit met strijdende ouders en de kans het contact met één van hen te verliezen zo klein mogelijk te maken.

Scheiden zonder schade

Ook in het regeerakkoord staat de extra aandacht voor een effectieve aanpak van conclictscheidingen. André Rouvoet is aangesteld als voorzitter van het platform ‘Vervolg Divorce Challenge’: Scheiden zonder schade. Dit is een landelijk programma gericht op de aanpak van knelpunten en het bedenken van oplossingen die het scheidingsproces vereenvoudigen en kwaliteit waarborgen. Het belang van het kind staat centraal. Ook de RvdK levert een bijdrage aan dit programma.

Innovaties

Meer dan 5000 kinderen komen jaarlijks met de Raad voor de Kinderbescherming in aanraking wanneer hun ouders in een problematische scheiding verwikkeld zijn. Kinderen die worden blootgesteld aan hevige ouderlijke strijd lopen het risico op blijvende gevolgen; de RvdK probeert de schade voor de kinderen tot een minimum te beperken. Overal in het land zien we binnen de RvdK innovatieve projecten op het gebied van Gezag en Omgangsaken. Deze projecten hebben één ding gemeen: ze willen een draai geven aan een vastgelopen situatie.

In een interview vertellen de raadsmedewerkers achter drie succesvolle innovatieprojecten  hoe hun initatieven het kind centraal plaatsen.