Informatieblad Vrijwillige jeugdhulp vluchtelingenkinderen

Lees hoe vrijwillige jeugdhulp, kinderbescherming en strafadvisering werkt als vluchtelingenkinderen (met hun ouders) nog in asielprocedure zijn en in een locatie verblijven van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).