Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen hebben net zo goed recht op bescherming als kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Zij hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Daar maakt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich op verschillende manieren sterk voor.