Kindermishandeling

Kinderen hebben recht op een veilig thuis. Maar niet elk kind heeft een veilige omgeving waarin het opgroeit. Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik.

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs vallen hieronder.

Niet meer naar huis. Het verhaal van Sven