Kindermishandeling

Kinderen hebben recht op een veilig thuis. Toch zijn naar schatting elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Het kan gaan om lichamelijk of psychisch geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Als de thuissituatie onveilig is of vrijwillige hulp niet werkt, kan de overheid ingrijpen.