Kindermishandeling

Kinderen hebben recht op een veilig thuis. Toch zijn naar schatting elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Het kan gaan om lichamelijk of psychisch geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Als de thuissituatie onveilig is of vrijwillige hulp niet werkt, kan de overheid ingrijpen.

Let op: Maakt u zich zorgen over een kind? Neem dan altijd contact op Veilig Thuis: 0800-2000. U kunt deze melding ook anoniem maken. De medewerkers van Veilig Thuis weten wat er moet gebeuren. Iedereen kan er terecht, ook met vragen.