Afstamming

Kinderen die vanwege een adoptie meer informatie willen over de eigen biologische ouders, kunnen terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). We kijken zorgvuldig welke informatie over de afstamming gedeeld kan worden.