Radicalisering van jongeren

Wat is radicalisering?

Jongeren die radicaliseren zitten in een proces van denken naar doen. Hun radicale gedachten in combinatie met ervaren onrecht bepalen steeds meer hun handelen en gedrag.

Radicaliserende jongeren bevinden zich in een proces waarbij zij zich steeds meer ontwikkelen in de richting van extremisme en waarbij, om hun doel te bereiken, het inzetten van ondemocratische en soms ook gewelddadige middelen voor hen steeds reƫler wordt.

De Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderscheidt zes gradaties in radicalisering:

  • Fundamentalist / orthodox
  • Activist
  • Radicaal
  • Extremist
  • Gewelddadige extremist
  • Terrorist.

Jihadisme

Een actuele vorm van radicalisering en extremisme is het jihadisme. Ook de Raad voor de Kinderbescherming heeft steeds vaker te maken met jongeren die vanuit een geloofsovertuiging radicaliseren. Deze jongeren, jihadisten, bedreigen onze veiligheid en zorgen voor spanningen in onze samenleving. We doen er als overheid samen met ouders, imams, wijkagenten, docenten en jongerenwerkers alles aan om radicalisering tegen te gaan. Daarom is er ook een Actieprogramma Integrale aanpak jihadisme.