Radicalisering van jongeren

Als jongeren radicaliseren, wordt hun ontwikkeling bedreigd. De Raad voor de Kinderbescherming zet samen met ketenpartners in op de bescherming van deze jongeren.