Radicalisering van jongeren

Wat is radicalisering?

Jongeren die radicaliseren zitten in een proces van denken naar doen. Hun radicale gedachten in combinatie met ervaren onrecht bepalen steeds meer hun handelen en gedrag.

Radicaliserende jongeren bevinden zich in een proces waarbij zij zich steeds meer ontwikkelen in de richting van extremisme en waarbij, om hun doel te bereiken, het inzetten van ondemocratische en soms ook gewelddadige middelen voor hen steeds reëler wordt.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderscheidt zes gradaties in radicalisering:

  • Fundamentalist / orthodox
  • Activist
  • Radicaal
  • Extremist
  • Gewelddadige extremist
  • Terrorist.

Jihadisme

Een actuele vorm van radicalisering en extremisme is het jihadisme. Ook de Raad voor de Kinderbescherming heeft steeds vaker te maken met jongeren die vanuit een geloofsovertuiging radicaliseren. Deze jongeren, jihadisten, bedreigen onze veiligheid en zorgen voor spanningen in onze samenleving. We doen er als overheid samen met ouders, imams, wijkagenten, docenten en jongerenwerkers alles aan om radicalisering tegen te gaan. Daarom is er ook een Actieprogramma Integrale aanpak jihadisme.

Herkennen en voorspellen van radicalisering

Graag zouden we kunnen voorspellen welke jongeren radicaliseren. Helaas is er geen voorspellingsmodel en zijn er niet zomaar stickers te plakken op het gedrag van jongeren.

Er is geen eenduidige reeks kenmerken te benoemen van personen die radicaliseren. De processen van radicalisering zijn juist zeer variabel. Signalering van radicalisering is dus geen standaardproces, maar vraagt gevoeligheid en durf om door te vragen en écht contact te maken met de minderjarige.