Radicalisering van jongeren

Bij ernstige zorg over de opgroeisituatie van een minderjarige kan de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld. Als jongeren radicaliseren wordt hun ontwikkeling bedreigd. De Raad voor de Kinderbescherming heeft daarom een rol in de bescherming van deze jongeren.

Vormen van radicalisering en extremisme

Er bestaan verschillende vormen van radicalisering en extremisme. Dit kan komen door maatschappelijke spanningen en polarisatie, waarbij op de achtergrond andere problemen spelen, zoals (maatschappelijke) tegenstellingen, verminderd sociaal vertrouwen, sociaal-economische achterstanden, uitsluiting, racisme en discriminatie. In Nederland zijn er links- en rechts-extreme groepen actief, denk hierbij aan dierenrechtenextremisten, rechtsextremisten, complotdenkers en moslimextremisten (jihadisten). Ook de Raad voor de Kinderbescherming heeft steeds vaker te maken met kinderen die worden beïnvloed door ouders of omgeving of jongeren die zelf radicaliseren. Samen met ouders, gemeente, politie, OM, wijkteams en andere partners doen we er als overheid alles aan om radicalisering tegen te gaan.