Brochure Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribisch deel van het Koninkrijk

Een jongere kan het Caribisch deel van het Koninkrijk verlaten om zonder zijn ouders in Nederland te gaan wonen. In dat geval wordt iemand aangewezen die de verantwoordelijkheid voor de jongere van de ouders overneemt: de tijdelijk voogd. In de brochure staat wat een tijdelijk voogd is en hoe zijn benoeming verloopt.