RvdK in podcast ‘De Uitvoering’ van ministerie van JenV

De samenleving heeft veel oordelen en verwachtingen over het werk van uitvoerende organisaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Maar hoe zit het echt? Tegen welke knelpunten en (morele) dilemma’s loopt de uitvoering aan? In vijf podcastafleveringen bespreekt presentatrice Milou Brand dit met verschillende uitvoeringsorganisaties. Een van de eerste twee afleveringen die nu te beluisteren is, start met de Raad voor de Kinderbescherming.

Wij geven strafadvies aan de rechter wanneer een jongere verdacht wordt van een strafbaar feit, gebaseerd op wat het kind nodig heeft. In de podcast hoor je het verhaal van Jasper, die door zijn gedrag op zijn veertiende in de jeugdgevangenis terechtkomt. Dan komt de Raad voor de Kinderbescherming in beeld. Wat doet de Raad voor de Kinderbescherming en waar loopt hij tegenaan? Een goed advies opstellen is één ding, maar wat als de geadviseerde zorg voor Jasper niet beschikbaar is?

In de podcast schetst Jasper’s moeder de zoektocht naar hulp voor haar zoon en leggen raadsonderzoeker Eveline en beleidsmedewerker Madelon uit wat het belang is van tijdige en passende hulp voor kinderen zoals Jasper binnen het jeugdstrafrecht, en hoe moeizaam die zoektocht soms kan zijn.

Achtergrond

Sinds de Jeugdwet van 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van de jeugdreclassering en jeugdhulp. Deze hulp wordt door de rechter vaak opgelegd bij een vonnis of ingezet binnen het kader van de jeugdreclassering. Jongeren moeten vaak lang wachten op de door de rechter opgelegde hulp. Het gaat dan vaak om kostbare en hoog specialistische zorg, zoals een opname in een behandelinstelling of psychotherapie voor de behandeling van agressie.

Juiste hulp

Met de juiste hulp leren jongeren vaardigheden om uit de criminaliteit te komen én te blijven. Dit verkleint de kans op recidive en vergroot de veiligheid in de samenleving. Ook kan de verharding van de jeugdcriminaliteit een halt worden toe geroepen. Het is belangrijk om kort na het plegen van het delict hulp te bieden die aansluit op het risicoprofiel van de jongere om recidive te voorkomen. Kort na het delict is de kans op recidive het grootst. Wanneer er lang op specialistische hulp moet worden gewacht, is de kans groot dat de jongere opnieuw in de fout gaat.

Niet beschikbaar

Nog steeds zien we dat passende jeugdhulp, ook wanneer deze door de rechter wordt opgelegd, niet beschikbaar is. Doordat de geadviseerde hulp niet kan worden geboden, staan onze raadsonderzoekers vaak voor het dilemma om te kiezen voor een ‘second-best’ advies. Dat wil zeggen: hulp die wel ingekocht of snel beschikbaar is, maar die niet (volledig) aansluit bij wat de jongere nodig heeft. Daarnaast zien we inmiddels ook dat bepaalde zorgaanbieders van hele specialistische vormen van jeugdhulp de afgelopen jaren zijn verdwenen. Bijvoorbeeld omdat deze zorgaanbieders zich alleen nog richten op de volwassenen tak omdat die wel landelijk gefinancierd wordt.

Vijfdelige podcastserie

De podcast is onderdeel van de vijfdelige podcastserie ​​‘De Uitvoering’ van het ministerie van JenV waarin diverse uitvoerende organisaties vertellen tegen welke knelpunten en (morele) dilemma’s zij aanlopen, en hoe zij daar in de dagelijkse praktijk mee omgaan. De Raad voor Rechtsbijstand en de Raad voor de Kinderbescherming zijn de eerste organisaties in de reeks. Luister nu naar de eerste twee afleveringen op Spotify onder ‘De Uitvoering’. Binnenkort volgen podcasts van andere organisaties zoals Dienst Justitiële Inrichtingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst, en Dienst Terugkeer en Vertrek.

Wil je na het luisteren van de podcast meer weten over het werk van raadsonderzoekers? Kijk dan op kinderbescherming.nl/zinvolwerk.