Organisatiestructuur

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is een landelijke organisatie met gebiedsteams verspreid over het land. De RvdK is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving.

Directeur Generaal Straffen en Beschermen is opdrachtgever van de RvdK. De RvdK werkt binnen het ministerie nauw samen met de beleidsdirectie Sanctietoepasing en Jeugd. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind is verantwoordelijk voor de Raad voor de Kinderbescherming.

De Raad voor de Kinderbescherming

De organisatiestructuur van de Raad voor de Kinderbescherming bestaat uit:

  • Gebiedsteams verspreid over het land
  • De directie
  • De landelijke staforganisatie (LSO)

De directie is eindverantwoordelijk voor de interne organisatie van de RvdK. De directie en de LSO ondersteunen de teams en werken met hen samen. De directie en de landelijke staforganisatie zijn gehuisvest in het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. De gebiedsteams zijn gehuisvest op verschillende locaties.

Bekijk hier de contactgegevens van de gebiedsmanagers.

Bekijk voor meer informatie het Organisatiebesluit RvdK 2015 (met toelichting) en Mandaatbesluit RvdK 2022.

De directeuren zijn daarnaast verantwoordelijk voor de strategievorming en de realisatie van verschillende thema’s  waar de Raad voor de Kinderbescherming aan werkt.

Zie ook