Het aantal conflictscheidingen in Nederland blijft groeien. Als ouders scheiden, kan het zijn dat zij er samen niet uitkomen over wat het beste is voor het kind. Een rechter kan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen, om beter te kunnen bepalen wat het beste is voor het kind. De RvdK wil de positie van kinderen centraal stellen bij conflictscheidingen.