De stem van het kind

Kinderen hebben een mening in conflictscheidingen en willen graag worden betrokken bij belangrijke beslissingen. De RvdK spreekt met kinderen, ook met kinderen jonger dan 12 jaar.

In de praktijk is het de kunst om niet alleen te luisteren, maar het kind écht te horen. Aandacht te besteden aan de gedachten en gevoelens van kinderen. Hun stem te vertalen naar ouders die (tijdelijk) door hun eigen strijd onvoldoende oog hebben wat de situatie voor het kind betekent. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de beslissingen over kinderen blijft bij de ouders liggen.