Privacy op kinderbescherming.nl

Persoonsgegevens die u opgeeft op Kinderbescherming.nl gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Op deze pagina vindt u alleen informatie over de verwerking van persoonsgegevens op deze website. Op de pagina Bescherming van persoonsgegevens leest u hoe de RvdK omgaat met persoonsgegevens tijdens onderzoek.

Hoe gaat deze website om met uw persoonsgegevens?

Bij het aanvragen van informatiemateriaal, zoals een brochure of een nieuwsbrief, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Denk aan uw naam, e-mailadres of woonadres. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens de Raad voor de Kinderbescherming gebruikt en waarvoor.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruiken we uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Persoonsgegevens op social media

Voor onze dienstverlening via sociale media maken we gebruik van externe platforms zoals LinkedIn. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat we geen controle hebben over de manier waarop deze platforms uw persoonsgegevens verwerken. Daarom adviseren we u om geen privacygevoelige informatie te delen op deze platforms. Voor onze dienstverlening is deze informatie ook niet noodzakelijk. De Informatie Rijksoverheid heeft geen toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) en andere overheidsystemen. Daarom kan de Informatie Rijksoverheid geen informatie opvragen op basis van uw persoonsgegevens.