Privacy op kinderbescherming.nl

Persoonsgegevens die u opgeeft op Kinderbescherming.nl gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Op deze pagina vindt u alleen informatie over de verwerking van persoonsgegevens op deze website. Op de pagina Bescherming van persoonsgegevens leest u hoe de RvdK omgaat met persoonsgegevens tijdens onderzoek.

Hoe gaat deze website om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en waarvoor.

De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Rijksoverheid uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Social Media/Externe platforms

Voor onze dienstverlening via social media maken wij gebruik van externe platforms zoals Twitter. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk. Informatie Rijksoverheid heeft geen toegang tot de Basisregistratie personen (BRP) en andere overheidssystemen. Daarom kan Informatie Rijksoverheid geen informatie opzoeken op basis van uw persoonsgegevens.