Gezag en omgang: rol en taak van de Raad voor de Kinderbescherming

In het geval van conflictscheidingen kan de rechter de RvdK om een onderzoek vragen met betrekking tot de zorgverdeling over de kinderen. Als blijkt dat de ontwikkeling van het kind ernstig wordt bedreigd en de veiligheid van het kind in het geding is, wordt in het raadsonderzoek ook de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel onderzocht.

Verzoek van de rechter

Als de kinderen knel zitten in de scheidingssituatie, vraagt de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies: wat is het beste voor de kinderen? De RvdK kan dit advies ter zitting geven, maar als er grote zorgen zijn over de ontwikkeling of het veilig opgroeien van de kinderen stelt de RvdK een onderzoek voor.

Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Tijdens het onderzoek voert een medewerker van de RvdK gesprekken met kinderen, ouders en mensen die de kinderen en de ouders goed kennen. De raadsonderzoeker overlegt tijdens het onderzoek met een gedragsdeskundige en/of juridische deskundige.

Stem van het kind

Bij het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming staan de belangen van kinderen voorop. De raadsmedewerker spreekt met het kind, luistert en vertaalt de stem van het kind in een wenselijke oplossingsrichting. Lees meer op de pagina: de stem van het kind

Een andere aanpak

Kinderen lijden enorm onder langdurige scheidingsproblemen van hun ouders. De ontwikkeling van kinderen kan erdoor stagneren en hun veilig, gezond en gelukkig opgroeien wordt belemmerd. De RvdK probeert op een andere manier te kijken naar problematische scheidingen waar kinderen de dupe van worden. We zijn namelijk niet voldoende in staat om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Want ook al willen alle betrokkenen - ouders, advocaten, rechtbank, hulpverlening, Raad voor de kinderbescherming - het beste voor het kind, door het huidige systeem blijven we in een wedstrijd verwikkeld waarin we het ‘doorvechten’ onbedoeld in stand houden. De RvdK gelooft dat een goede ondersteuning aan ouders in een vroeg stadium een hoop leed kan voorkomen. Lees meer bij: Een andere aanpak.