Advies rechter of onderzoek bij complexe scheiding

Ouders worden het meestal samen eens hoe ze na de scheiding voor hun kinderen gaan zorgen. Ouders zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan alle afspraken over de zorg en opvoeding, alimentatie en het delen van informatie. Ouders moeten hierin ook aangeven hoe zij de kinderen bij deze afspraken en eventuele veranderingen betrekken.

Soms ontstaat er een conflict, bijvoorbeeld over de verdeling van de zorg of de omgang. Voor kinderen is het schadelijk als ouders veel ruzie maken. Als ouders er samen en met hulp niet uitkomen, dan kunnen zij via een advocaat de rechter verzoeken om een beslissing. Dit kan bij een scheiding, maar ook als ouders niet getrouwd zijn geweest. De rechter kan een advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Voor jongeren en ouders: Ouders uit elkaar en Villa Pinedo

Stap voor stap