Regels van de wet bij een scheiding

Voor ouders die uit elkaar gaan, gelden volgens de wet regels over de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Ouders blijven samen verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding. Het kind heeft recht op een relatie met beide ouders. De RvdK wijst ouders op hun verantwoordelijkheid en zoekt samen met hen naar mogelijkheden voor een passende regeling.

In het advies van de RvdK staat de ontwikkeling van het kind centraal. 

Regels over gezag en omgang

 • Ouders houden na scheiding samen het gezag over de kinderen. 
 • Ouders zijn verplicht bij de rechtbank een ouderschapsplan in te leveren met hierin de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. 
 • Alleen als er zwaarwegende redenen zijn kan de rechter beslissen dat er geen omgang is tussen een ouder en een kind: Eén van de ouders kan na de scheiding de rechter vragen om het gezag alleen aan hem of haar te geven. De rechter keurt dit alleen goed als blijkt dat de kinderen met ernstige ontwikkelingsbedreiging te maken krijgen. En als de kans op verbetering van de situatie klein is. 
 • De ouder die het gezag krijgt, mag bepalen waar de kinderen gaan wonen. Als 1 van de ouders de gezagsregeling later wil veranderen, dan moet deze ouder opnieuw naar de rechter.
 • Een kind en een ouder die geen gezag over het kind heeft, hebben wel recht op omgang met elkaar. 
 • Het recht op omgang kan alleen ontnomen worden als:
  • de omgang ernstig nadeel oplevert voor de ontwikkeling van het kind, of; 
  • de ouder ongeschikt of niet in staat blijkt tot omgang, of;
  • het kind, dat twaalf jaar of ouder is, ernstige bezwaren heeft tegen de omgang, of;
  • de omgang in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Regels over informatie en consultatie

Ouders moeten elkaar informatie geven over belangrijke zaken van de kinderen. Bijvoorbeeld over hoe de kinderen het doen op school of hoe het gaat met hun gezondheid. Dit heet het recht op informatie.

Bij belangrijke beslissingen moet een ouder de andere ouder om zijn mening vragen. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing over een belangrijke medische ingreep. Dit heet het recht op consultatie.