Interlandelijke adoptie

In Nederland is het onder strikte voorwaarden mogelijk om een kind uit het buitenland te adopteren. Onderdeel van de adoptieprocedure is de screening van de aspirant adoptieouders door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Doel daarvan is dat een kind uit het buitenland op een veilige plek in Nederland terechtkomt.