Interlandelijke adoptie

In Nederland is het niet meer mogelijk om een procedure te starten voor het adopteren van een kind uit het buitenland. Procedures die al gestart zijn, lopen nog wel door. Adoptie van een kind in Nederland is op dit moment nog wel mogelijk.

Recente ontwikkelingen adoptie

Op 16 april 2024 heeft de Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht met een plan te komen waarmee interlandelijke adoptie op zorgvuldige wijze wordt afgebouwd. In deze brief geeft de Minister aan in september een afbouwplan te presenteren aan de Tweede Kamer. Daarnaast geeft hij aan dat nieuwe inschrijvingen voor adoptie niet meer mogelijk zijn. Procedures die al zijn gestart, lopen vooralsnog door (voorlichting, onderzoek en bemiddeling). Dit gaat om gevallen waar een BKA-nummer is afgegeven.

Minister heeft toegezegd in september een afbouwplan aan de Kamer te presenteren. Overigens kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in binnenlandse adoptie zich nog wel inschrijven bij Fiom. Voor vragen verwijzen we u naar de Q&A naar aanleiding van de motie afbouwplan interlandelijke adoptie.