Internationale kinderontvoering

Er is sprake van internationale kinderontvoering (IKO) als een kind door een van de ouders wordt meegenomen naar een ander land, zonder dat de andere ouder (met gezag*) daar toestemming voor heeft gegeven. Het kan gaan om een ontvoering van het kind vanuit Nederland naar een ander land, of vanuit een ander land naar Nederland.

Belang van het kind

De impact van kinderontvoering is voor een kind erg groot. Bij de Raad voor de Kinderbescherming staat het belang van het kind altijd voorop. Het uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op contact met zijn/haar ouder(s), tenzij de veiligheid en ontwikkeling van het kind daardoor gevaar loopt.* Gezag betekent de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van een kind.