Hoe werk je samen met de RvdK?

De RvdK coördineert de taakstraffen van jongeren. De RvdK heeft ongeveer 80 coördinatoren taakstraffen in dienst, verspreid over het hele land. Zij zijn de contactpersonen voor de taakstrafplaatsen.

Wat doet de coördinator taakstraffen?

De coördinator taakstraffen van de RvdK zorgt ervoor dat elke taakstraf goed past bij de jongere. De coördinatoren kijken naar de vaardigheden, mogelijkheden en interesses van de jongeren om zo de juiste werkplek te vinden.

Naast het vinden van een passende werkplek, houdt de coördinator ook toezicht op de uitvoering van de taakstraf. Ze betrekken hierbij zo veel mogelijk de ouders of verzorgers en de hulpverleners. Hoe meer steun de jongere krijgt, hoe meer deze leert van de taakstraf. Dit verhoogt de kans dat de taakstraf goed wordt afgerond.

Hoe ziet de samenwerking tussen de RvdK en de taakstrafplaats eruit?

Wat als een taakstraf niet soepel verloopt?

De coördinator taakstraffen kijkt eerst of een jongere de taakstraf goed kan uitvoeren. Daarna is het aan de jongere om deze goed af te ronden. Vaak lukt dit zonder problemen, maar soms zijn er toch moeilijkheden.

Als een taakstrafbegeleider merkt dat het niet goed gaat, neemt deze contact op met de coördinator. De coördinator spreekt dan met de jongere om uit te zoeken wat er aan de hand is. Een officiële waarschuwing kan soms nodig zijn en leidt vaak tot verbetering. In het ergste geval kan de taakstraf worden stopgezet.

De coördinator is ook alert op signalen dat het niet goed gaat met de jongere. Bij problemen kan de coördinator hulp inschakelen, zoals vrijwillige hulpverlening of Jeugdreclassering. Als er al hulpverlening betrokken is, werkt de coördinator nauw met hen samen.