Uithuisplaatsing

Bij een uithuisplaatsing woont een kind tijdelijk ergens anders. Een uithuisplaatsing gaat altijd samen met een ondertoezichtstelling, dat is een maatregel van kinderbescherming. De kinderrechter beslist hierover.