Uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing betekent dat een kind tijdelijk ergens anders woont. Omdat het kind thuis niet veilig is of omdat er bedreigingen zijn voor de ontwikkeling van het kind. Het doel bij uithuisplaatsing is altijd dat het gezin hulp krijgt. En dat alle betrokkenen samen werken aan een oplossing zodat het kind weer veilig thuis kan wonen. De kinderrechter beslist over een uithuisplaatsing.