Ik wil een kind adopteren

Kinderen die in aanmerking komen voor adoptie zijn meestal kwetsbare kinderen. Ze hebben daarom vaak extra of speciale zorg nodig. Een gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming is altijd onderdeel van de procedure voor adoptie.

Hervatting adoptie uit het buitenland

Nadat in februari 2021 adoptie uit het buitenland werd opgeschort, worden procedures voor interlandelijke adoptie nu hervat. Het adopteren van een kind blijft mogelijk uit zes landen. De samenwerking met deze landen wordt intensiever wat de kwaliteit van de procedures ten goede komt. In dit nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Wat betekent dit voor uw procedure?

Aspirant-adoptiefouders die al voor de opschorting in afwachting waren van het gezinsonderzoek, of waarvan het gezinsonderzoek is afgebroken vanwege de opschorting, worden gebeld zodra de gesprekken voor het gezinsonderzoek kunnen worden ingepland.

Als u uw procedure wenst voort te zetten en er verder geen belemmeringen zijn, zal de Raad voor de Kinderbescherming uw gezinsonderzoek weer oppakken. De verwachting is dat nog dit jaar gezinsonderzoeken worden voortgezet.

Heeft u nog vragen over de hervatting van adoptie uit het buitenland?

Download dan het document Q&A’s voor aspirant adoptiefouders voor meer informatie.

Welke stappen moet ik ondernemen als ik mij wil inschrijven voor een adoptieprocedure?

Op www.adoptie.nl kunt u het formulier downloaden waarmee u een verzoek om een beginseltoestemming kunt indienen. Door het grote aantal aspirant-adoptiefouders dat nog hun procedure moet afronden of reeds ingeschreven is, is de verwachting dat in 2024 nieuwe voorlichting rondes zullen starten voor aspirant-adoptiefouders die zich nieuw willen inschrijven.

Op de website www.adoptie.nl is beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe de exacte procedure eruit ziet.