Jongeren met LVB

Circa 30 tot 40 % van de jongeren die een delict hebben gepleegd is licht verstandelijk beperkt (LVB). Dat is vaak niet aan de buitenkant te herkennen. Door zich anders of stoerder voor te doen, worden zij vaak overschat door de mensen om hen heen. Het verhaal van Bertus, zelf een jongere met LVB, laat zien hoe een advies op maat kan helpen.

Voor de RvdK is het van belang om die jongeren op een juiste manier aan te spreken en een advies voor zorg of straf uit te brengen dat past. Door tot de kern van de problematiek door te dringen is het mogelijk effectief te beïnvloeden en kunnen jongeren snel en op een goede manier re-integreren in de samenleving. De RvdK is in 2018 gestart met een nieuwe onderzoeksmethodiek (SCIL), om een indicatie te kunnen maken van LVB problematiek. Deze methode werpt zijn vruchten af. Ook doet de RvdK er alles aan om in de wereld van de LVB te stappen. Zo werkt de RvdK sinds kort met VR-experience, om op die manier te ervaren wat iemand met een licht verstandelijke beperking ervaart.